Zawartość

Co jest w sesji?

TRENING PERSONALNY przynosi dużo większe efekty niż samodzielny trening, dlatego że cały czas czuwa nad nami trener, który nie tylko dobiera odpowiedni zestaw ćwiczeń dostosowany do naszych potrzeb, ale także czuwa nad prawidłowością wykonywanych ćwiczeń. Motywuje nas do większej pracy i wysiłku. Dzięki czemu ćwiczenia są efektywniejsze i bezpieczniejsze od standardowego treningu.

Zestaw ćwiczeń jest dobrany odpowiednio do potrzeb i możliwości osoby ćwiczącej, a na każdym kroku sprawdzana i korygowana jest poprawność ich wykonywania. Taki trening daje nam gwarancję dużo szybszego uzyskania pożądanych efektów. Trening personalny gwarantuje także brak nudy i monotonii. Podczas treningu personalnego nie tracimy także motywacji do dalszej walki i działania, z tego względu, że cały czas czuwa nad nami trener.