Zawartość

Maurycy Włoka

Maurycy Włoka

“To nigdy nie staje się łatwiejsze, po prostu jedziesz szybciej” – Greg Lemond o kolarstwie.

Kwalifikacje

– Mgr wychowania fizycznego, AWF Poznań.

– Trener II klasy pływania.

– Instruktor narciarstwa zjazdowego.

– Instruktor FTI Indoor cycling

– Specjalista gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Specjalności

Szerokie spektrum wiedzy z dziedzin fizjologii, teorii sportu i teorii treningu.

Trener przygotowania motorycznego dla zawodników różnych dyscyplin na poziomie zawodowym i amatorskim.