Zawartość

Fizjoterapia i Osteopatia

Nie pozwól by ograniczało Cię własne ciało. Przyjdź do Niku Rehab.

Fizjoterapia (techniki manualne) i Osteopatia

Fizjoterapia i osteopatia w Niku Rehab przeplatają się wzajemnie ze sobą. W skład metod, którymi pracujemy wchodzą – prawidłowa diagnostyka oceniająca stany pourazowe, zapalne, różnego rodzaju dysfunkcje i mające na nie wpływ wady postawy.

Ocena wad postawy

Rozpoczyna się od określenia prawidłowej masy ciała. Prawidłowa postawa ciała zależy od:

 • prawidłowego ukształtowania układu kostno – więzadłowego,
 • dobrze rozwiniętego i wydolnego układu mięśniowego,
 • sprawnie działającego układu nerwowego.

Prawidłowa postawa ciała charakteryzuje się:

 • prostym ustawieniem głowy,
 • fizjologicznym ustawieniem kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej oraz prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej,
 • dobrze wysklepioną klatką piersiową (przednia ściana klatki piersiowej jest częścią ciała najdalej wysuniętą ku przodowi),
 • prostym ustawieniem i dobrze podpartą miednicą na głowach kości udowych,
 • prostymi kończynami dolnymi i prawidłowo wysklepionymi stopami.

Masaż ręczny

Po dokonaniu oceny wad postawy, specjalista w Niku Rehab przeprowadza masaż ręczny na wybranej partii ciała (głównie jako przygotowanie tkanek do dalszej terapii).

Techniki manualne

Rodzaj nieprawidłowości w napięciu i ustawieniu ciała warunkuje użycie specyficznych dla danej tkanki technik manualnych.

W zależności od dolegliwości w Niku Rehab wykorzystuje się następujące techniki:

 • po-izometryczna relaksacja mięśni (tj. rozluźnienie grup mięśniowych za pomocą kontrolowanych przez terapeutę napięć bez wprowadzania ruchu w zmienionym chorobowo stawie),
 • rozciąganie mięśni (stretching),
 • szybkie uruchamianie zablokowanych stawów (tzw. manipulacje – często towarzyszą temu słyszalne kliknięcia),
 • długo utrzymywane rozciąganie torebki stawowej zwyrodniałego stawu (tzw. mobilizacja).

Techniki osteopatyczne

Praca osteopaty prowadzona jest w obrębie układu ruchu, systemu mięśniowego, systemu nerwowego, systemu czaszkowo–krzyżowego.

W terapii uwzględnia się również funkcjonowanie narządów wewnętrznych oraz ich wpływ na cały organizm pacjenta. Takie podejście zwane jest podejściem holistycznym czyli spojrzeniem na ludzki organizm jak na całość, która jest ze sobą ściśle powiązana.

Cel leczenia osteopatycznego:

 • usunięcie barier dla podstawowych czynności fizjologicznych (np. zwiększonego/zmniejszonego ciśnienia, pobudzenia lub ospałości),
 • uwolnienie ograniczeń ruchomości (np. barku, kolana, stopy, nadgarstka, szyi, krzyża),
 • usunięcie funkcjonalnych zaburzeń tkanek (np. jelit, wątroby, nerek, żołądka).