Zawartość

Terapia Manualna

Nie pozwól by ograniczało Cię własne ciało.
Przyjdź do Niku Rehab.

Fizjoterapia (Techniki manualne) i Osteopatia

W Naszym przypadku przeplatają się ze sobą. W skład metod, którymi pracujemy wchodzą – prawidłowa diagnostyka oceniająca nie tylko stany pourazowe, zapalne, różnego rodzaju dysfunkcje ale również ocena wad postawy

Ocena wad postawy

Rozpoczyna się od określenia prawidłowej masy ciała. Prawidłowa postawa ciała zależy od:

 • prawidłowego ukształtowania układu kostno – więzadłowego
 • dobrze rozwiniętego i wydolnego układu mięśniowego
 • sprawnie działającego układu nerwowego

Prawidłowa postawa ciała charakteryzuje się:

 • prostym ustawieniem głowy
 • fizjologicznym ustawieniem kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej oraz prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej
 • dobrze wysklepioną klatką piersiową (przednia ściana klatki piersiowej jest częścią ciała najdalej wysuniętą ku przodowi)
 • dobrze podpartą miednicą na głowach kości udowych
 • prostymi kończynami dolnymi i prawidłowo wysklepionymi stopami

Masaż ręczny

wybranych partii ciała (głównie jako przygotowanie tkanek do dalszej terapii).

Techniki manualne

Rodzaj zmienionej chorobowo tkanki warunkuje użycie specyficznych dla danej tkanki technik manualnych.

Czasem będzie to:

 • po-izometryczna relaksacja mięśni
 • rozciąganie mięśni (stretching)
 • szybkie uruchamianie zablokowanych stawów (tzw. manipulacje – często towarzyszą temu słyszalne kliknięcia)
 • długo utrzymywane rozciąganie torebki stawowej zwyrodniałego stawu (tzw. mobilizacja)

Techniki osteopatyczne

Praca  nimi prowadzona jest w obrębie układu ruchu, systemu mięśniowego, systemu nerwowego, systemu czaszkowo – krzyżowego. Osteopata w terapii uwzględnia również funkcjonowanie narządów wewnętrznych oraz ich wpływ na cały organizm pacjenta.

 • Celem leczenia osteopatycznego jest usunięcie barier dla podstawowych czynności fizjologicznych, uwolnienie ograniczeń ruchomości oraz funkcjonalnych zaburzeń tkanek.