Zawartość

Maurycy Włoka

włoka maurycy_NIKU

Maurycy Włoka

„To nigdy nie staje się łatwiejsze, po prostu jedziesz szybciej” – Greg Lemond o kolarstwie.

Kwalifikacje

- Mgr wychowania fizycznego, AWF Poznań.

- Trener II klasy pływania.

- Instruktor narciarstwa zjazdowego.

- Instruktor FTI Indoor cycling

- Specjalista gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Specjalności

Szerokie spektrum wiedzy z dziedzin fizjologii, teorii sportu i teorii treningu.

Trener przygotowania motorycznego dla zawodników różnych dyscyplin na poziomie zawodowym i amatorskim.